HASSERIS BIBLIOTEK

;

Velkommen til Hasseris Bibliotek

Hos os kan du finde hjælp, hvis du søger viden og perspektiv på kultur, litteratur, samfund eller videnskab.
Her på hjemmesiden kan du finde en oversigt over de tilbud, Aalborg Bibliotekerne tilbyder sine gæster i form af masser af lækre materialer, arrangementer, services og netbiblioteket.

Livet på bibliotekerne
Aalborg Bibliotekerne består af Hovedbiblioteket, ti lokalbiblioteker, to bogbusser og HistorieAalborg.

Hver dag træder ca. 5.100 gæster ind ad dørene hos os for at bruge vores faciliteter, låne materialer eller deltage i de næsten 1.000 aktiviteter for børn og voksne, Aalborg Bibliotekerne afholder hvert år.

På en helt almindelig dag møder vi studerende, børn, bedsteforældre, nytilflyttere, expats, børnefamilier og foreninger, og – hvad der er lige så vigtigt – de møder også hinanden.

Flere gange om måneden kommer skoleklasser og børnehaver forbi til aktiviteter og arrangementer, som bibliotekerne arrangerer sammen med skoler og daginstitutioner.

For dig – også efter arbejdstid
Både på Hovedbiblioteket og lokalbibliotekerne er åbningstiden opdelt i en betjent periode og en selvbetjent periode. I selvbetjent åbningstid kan man komme uden for den normale kontortid.

I den betjente åbningstid kan du altid få hjælp af bibliotekets personale, som er eksperter i at hjælpe dig med at gå i dybden med musik, børnelitteratur, historisk materiale og alt muligt andet.

Har du brug for at dykke ned i et større emne – f.eks. ifm. en opgave – kan du på Aalborg Bibliotekerne bestille specialist- og eksperthjælp med tjenesten Book en bibliotekar.

Herudover kan du få hjælp til IT-problemer, digital indberetning, sprog og lektier med mange af bibliotekernes tilbud og caféer, og det er også muligt at få biblioteket til at komme til dig, hvis du er ramt af sygdom eller har et handicap.

Et bibliotek vi skaber sammen
Aalborg Bibliotekerne er en moderne projektorganisation, der dyrker den synergi og samskabelse, biblioteket er med til at etablere i fællesskab med borgere, græsrodsbevægelser, foreninger og samfunds- og uddannelsesinstitutioner.

Aalborg Bibliotekerne samarbejder med blandt andre:

Advokathjælpen – gratis juridisk rådgivning på Hovedbiblioteket
Udlændingeretshjælpen – gratis juridisk retshjælp til udlændinge
Aalborg Universitet – husning og integration af AAU’s Universitarium i biblioteksrummet
UCN – Sprogfitnes og Sprogstart, to initiativer med fokus på sprogstimulering af børn
Ordkraft – Aalborgs årlige ordfestival, hvor bibliotekerne som medarrangør leverer moderatorer og indhold og er med til at udstikke festivalens årlige tema
Men samarbejdet handler også om dig, der som borger og gæst har en sag, et opstartsinitiativ, ønsker at opdyrke interessefællesskaber, eller som vil optræde på vores åbne scene.

Tag fat i os, hvis vi skal skabe noget sammen, som du tror, kan bevæge, inspirere og komme andre til gavn.

Besøg vores hjemmeside: www.aalborgbibliotekerne.dk/bibliotek/hasseris

VELKOMMEN TIL HASSERIS BYMIDTE - ET NATURLIGT CENTRUM I HASSERIS